Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Công an tỉnh Bình Phước thông báo Kế hoạch lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Lô 38 phương tiện (16 xe ô tô các loại và 22 xe mô tô, gắn máy). Tổng giá trị tài sản khởi điểm là: 592.500.000đ (Năm trăm chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) và 01 Máy phát điện 100KVA sản xuất năm 2008, giá khởi điểm: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng).

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Nay Công an tỉnh Bình Phước thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản sau: 

I/ Người có tài sản đấu giá: 

CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Số 12, đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

II/ Thông tin về tài sản đấu giá thanh lý:

A/ Xe Ôtô:

1. Xe tải GAZ 2 tấn, biển số: 93A-0552

- Giá khởi điểm: 30.000.000đ (Bằng chữ : Ba mươi triệu đồng)   

-Thanh lý bán phế liệu.

2. Xe tải KIA 2.5 tấn, biển số: 93A-0728 

- Giá khởi điểm: 22.000.000đ (Bằng chữ : Hai mươi hai triệu đồng)

- Thanh lý bán phế liệu.

3. Xe tải Huyndai 05 tấn, biển số: 93A-0774

- Giá khởi điểm: 40.000.000đ (Bằng chữ :Bốn mươi triệu đồng) 

- Thanh lý bán phế liệu.

4. Xe UAZ, biển số: 93A-0756

- Xác định giá khởi điểm: 10.000.000đ (Bằng chữ : Mười triệu đồng)

- Thanh lý bán Phế liệu.

5. Xe Uoat, biển số: 93A-0344

- Giá khởi điểm: 9.000.000đ (Bằng chữ : Chín triệu đồng)

- Thanh lý bán phế liệu.

6. Xe Uoat, biển số: 93A-0272

- Giá khởi điểm: 9.000.000đ (Bằng chữ : Chín triệu đồng)

- Thanh lý bán phế liệu.

7. Xe Uoat, biển số: 93A-0444

- Giá khởi điểm: 9.000.000đ (Bằng chữ : Chín triệu đồng)

- Thanh lý bán phế liệu.

8. Xe Mazda 626, biển số: 93A-0368

- Giá khởi điểm: 17.000.000đ (Bằng chữ : Mười bảy triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

9. Xe Toyota 15 chổ Hiace, biển số: 93A-0638

- Giá khởi điểm: 55.000.000đ (Bằng chữ :Năm mươi lăm triệu đồng)

- Hồ sơ gốc hợp lệ, thanh lý bán nguyên trạng.

10. Xe Toyota 15 chổ Hiace, biển số: 93A-8888

- Giá khởi điểm: 12.000.000đ (Bằng chữ :Mười hai triệu đồng)

- Thanh lý bán phế liệu.

11. Xe Subaru, biển số: 93A-001.13 

- Giá khởi điểm: 20.000.000đ (Bằng chữ : Hai mươi triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

12. Xe mitsubishi Pajero, biển số: 93A-0468

- Giá khởi điểm: 45.000.000đ (Bằng chữ : Bốn mươi lăm triệu đồng)

 Thanh lý bán nguyên trạng.

13. Xe mitsubishi Jolie, biển số: 93A-1818

- Giá khởi điểm: 40.000.000đ (Bằng chữ : Bốn mươi triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

14. Xe mitsubishi Jolie, biển số: 93A-6789 

-Giá khởi điểm: 40.000.000đ (Bằng chữ : Bốn mươi triệu đồng)

-Thanh lý bán nguyên trạng.

15. Xe Toyota Corolla , biển số: 93A-0139

- Giá khởi điểm: 30.000.000đ (Bằng chữ :Ba mươi triệu đồng)   

- Thanh lý bán phế liệu.

16. Xe chữa cháy Zin130, biển số: 93CD-000.20

- Giá khởi điểm: 60.000.000đ (Bằng chữ : Sáu mươi triệu đồng)

- Thanh lý bán phế liệu.

B/ Xe mô tô:

1. Xe Honda CB250, Biển số: 93A1- 0021

- Giá khởi điểm: 25.000.000đ (Bằng chữ :Hai mươi lăm triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

2. Xe Honda CB250, Biển số: 93A1- 0029

- Giá khởi điểm: 2.000.000đ  (Bằng chữ :Hai triệu đồng)

- Thanh lý bán phế liệu.

3. Xe Honda CB250, Biển số: 93A1- 0089

- Giá khởi điểm: 20.000.000đ (Bằng chữ :Hai mươi triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

4. Xe Honda CB250, Biển số: 93A1- 0087

- Giá khởi điểm: 20.000.000đ (Bằng chữ : Hai mươi triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

5. Xe Honda CBX250, Biển số: 93A1- 000.30

- Giá khởi điểm: 25.000.000đ (Bằng chữ :Hai mươi lăm triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

6. Xe Honda PL150E, biển số: 93B1- 0885

- Xác định giá khởi điểm: 4.000.000 (Bằng chữ : Bốn triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

7. Xe Honda PL150E, biển số: 93B1- 0883

- Giá khởi điểm: 4.000.000đ (Bằng chữ :Bốn triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

8. Xe Honda Win 100, biển số: 93B1-000.21

- Giá khởi điểm: 2.000.000đ (Bằng chữ :Hai triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

9. Xe Honda Win 100, biển số: 93B1-000.83
- Giá khởi điểm: 3.000.000đ (Bằng chữ : Ba triệu đồng)
- Thanh lý bán nguyên trạng.

10. Xe Honda Win 100, biển số: 93B1-0010

-Giá khởi điểm: 2.000.000đ (Bằng chữ :Hai triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

11. Xe Honda Win 100, biển số: 93B1-0620

- Giá khởi điểm: 1.000.000đ (Bằng chữ :Một triệu đồng)

- Thanh lý bán nguyên trạng.

12. Xe Honda Win 100, biển số: 93B1-0864

- Xác định giá khởi điểm: 1.500.000đ (Bằng chữ :Một triệu năm trăm nghìn đồng)     

- Thanh lý bán nguyên trạng.

13. Xe Honda Win 100, biển số: 93B1-0855

- Giá khởi điểm: 7.000.000đ (Bằng chữ:Bảy triệu đồng)     

- Thanh lý bán nguyên trạng.

14. Xe Honda Win 100, biển số: 93B1-0655

- Giá khởi điểm: 1.500.000đ (Bằng chữ:Một triệu năm trăm nghìn đồng) 

- Thanh lý bán nguyên trạng.

15. Xe Honda Win 100, biển số: 93B1-0106

- Giá khởi điểm: 2.000.000đ (Bằng chữ:Hai triệu đồng)     

- Thanh lý bán nguyên trạng.

16. Xe Honda Win 100, biển số: 93B1-0621

- Giá khởi điểm: 6.000.000đ (Bằng chữ:Sáu triệu đồng)       

- Thanh lý bán nguyên trạng.

17. Xe Moto star, biển số: 93B1-0757

- Giá khởi điểm: 500.000đ (Bằng chữ:Năm trăm nghìn đồng)       

- Thanh lý bán phế liệu.

18. Xe Honda Future Neo, biển số: 93B1-0954

- Giá khởi điểm: 4.500.000đ (Bằng chữ:Bốn triệu năm trăm nghìn đồng)                 

- Thanh lý bán nguyên trạng.

19. Xe MIO classico, biển số: 93B1-001.16

- Giá khởi điểm: 1.500.000đ (Bằng chữ:Một triệu năm trăm nghìn đồng)   

- Thanh lý bán nguyên trạng.

20. Xe Wave @, biển số: 93F5-0027

- Giá khởi điểm: 3.500.000đ (Bằng chữ:Ba triệu năm trăm nghìn đồng)     

- Thanh lý bán nguyên trạng.

21. Xe Citi, biển số: 93B1-0220

- Giá khởi điểm: 1.500.000đ (Bằng chữ:Một triệu năm trăm nghìn đồng)   

- Thanh lý bán nguyên trạng.

22. Xe Super Dream, biển số: 93B1-0577

- Giá khởi điểm: 7.000.000đ (Bằng chữ: Bảy triệu đồng)                   

- Thanh lý bán nguyên trạng.

* Tổng cộng xác định giá khởi điểm xe Ô tô, Mô tô là: 592.500.000đ (Năm trăm chin mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)

C/ Máy phát điện 100KVA

- Năm sản xuất: 2008

- giá khởi điểm: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng)

III/ Tiêu chí lựa chọn:

- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho toàn bộ công việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.

- Có kinh nghiệm đấu giá từ 05 năm trở lên

- Có Phương án đấu giá hiệu quả.

- Có đội ngũ Đấu giá viên có năng lực, kinh nghiệm và uy tín. Phải có tối thiểu từ 03 đấu giá viên trở lên.

- Có mức thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản

IV/ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Thời gian nhận hồ sơ là từ ngày: 01/3/2021 đến hết ngày: 03/3/2021 

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại: Phòng Hậu cần -Công an tỉnh Bình Phước

Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an tỉnh Bình Phước 

V/ Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:

- Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức đấu giá.

- Phương án đấu giá.

- Số lượng hợp đồng đấu giá thành trong thời gian gần đây.

- Số lượng Đấu giá viên (bản sao chứng thực thẻ đấu giá viên).

Công an tỉnh Bình Phước thông báo đến các tổ chức đấu giá biết, tham gia.

Phòng Hậu cần

Tin mới
Video tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 2130
  • Trong tuần: 33 874
  • Tất cả: 6394544
  

2020 @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT ngày 30/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 0271.3879434 | Fax: 0271.3870196 | Email: congan@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ: số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Ghi rõ nguồn "Công an tỉnh Bình Phước hoặc https://congan.binhphuoc.gov.vn khi trích dẫn thông tin từ website này