Thông báo truy tìm chủ sở hữu 73 phương tiện xe mô tô, gắn máy
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước thông báo, ai là chủ sở hữu của 73 phương tiện gồm: 73 xe mô tô, gắn máy theo 01 danh sách sau thì liên hệ với Đội Xử lý VPHC- Phòng CSGT. Đ/c: Số 12- Trần Hưng Đạo- P. Tân Phú- TP. Đồng Xoài- tỉnh Bình Phước, để làm thủ tục nhận lại phương tiện theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có người đến nhận thì số phương tiện trên bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

THỜI GIAN THÔNG BÁO
(Từ ngày 31.05.2021 đến ngày 30.06.2021)


DANH SÁCH 73 XE MÔ TÔ, GẮN MÁY CÁC LOẠI

STT

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI (Tham khảo)

MÀU SƠN

BIỂN

KIỂM

SOÁT

TRƯỚC GIÁM ĐỊNH

SỐ KHUNG

SAU GIÁM ĐỊNH

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

SỐ MÁY

01

Honda Wave

Đen/ Xám

54F2-2729

RLHHC12219Y 010758

Không thay đổi

HC12E-0614360

Không thay đổi

02

Yamaha Sirius

Đen/ Xám

93H1-049.57

RLCS5C630CY 648238

Không thay đổi

5C63-648266

Không thay đổi

03

Honda Dream

Nâu

93H1-113.66

C100M-0325175

Không thay đổi

C100ME-0325175

Không thay đổi

04

Daelim Dream

Nâu

93F9-5967

VHMDCG034UM 000280

Không thay đổi

VHMCT100E 2000680

Không thay đổi

05

Dream

Nâu

53V9-4395

VAVDCG012AV 001559

Không thay đổi

1P50FMG-3 10756928

Không thay đổi

06

Wave

Đen/ Xám

59K1-066.54

RPRDCH3UM9A 002900

Không thay đổi

VUMCRYG150FMH 9G602900

Không thay đổi

07

Honda Dream

Nâu

93K1-047.12

RLHHA0800AY 239958

Không thay đổi

HA08E-1539986

Không thay đổi

08

Yamaha Sirius

Xanh/ Đen

61F1-001.36

RLCS5C6409Y 135402

Không thay đổi

5C64-135403

Không thay đổi

09

SYM Attila

Vàng

95F7-1621

RLGKA12GD9D 024463

Không thay đổi

VMVTBA-D

024463

Không thay đổi

10

Honda Wave

Đỏ/ Xám

93P1-509.54

RLHHC1209BY 620606

Không thay đổi

HC12E-3420776

Không thay đổi

11

Yamaha Sirius

Đen/ Trắng

93P1-262.97

RLCS5C640BY 629387

Không thay đổi

5C64-629372

Không thay đổi

12

Yamaha Sirius

Đen/ Xám

38B1-000.10

?...?

RLCS5C6407Y 006??2 Đục phá

?...?

5C64-0?66?2 Đục phá

13

Yamaha Sirius

Đen

93E1-055.08

RLCS5C640CY 859361

Không thay đổi

5C64-859360

Không thay đổi

14

Honda Vision

Trắng

79H1-286.47

?...?

?...?Y31?...? Mài mòn

JF33E-0387000

Không thay đổi

15

Honda Wave

Đen

79T2-4290

RLHJC4319AY 026767

Không thay đổi

JC43E-1235802

Không thay đổi

16

Lifan Dream

Nâu

60H6-3234

MX100M C0044227

Không thay đổi

HD1P50FMG-3 Y0246912

Không thay đổi

17

Hamco Dream

Nâu

60T3-0996

VPDDCG033PD 007740

Không thay đổi

VPDHA150FMG 30007740

Không thay đổi

18

Loncin Wave

Xanh

83F3-8250

LLCLXN3A7Y1B 10698

Không thay đổi

LC152FMH 00443539

Không thay đổi

19

Wave

Đỏ

93H5-1228

RRKWCHXUM5X 035275

Không thay đổi

VTTJL1P52FMH 035275

Không thay đổi

20

Honda Airblade

Đen/ Xám

93K1-006.14

RLHJF2708BY 035331

Không thay đổi

JF27E-0741686

Không thay đổi

21

Honda Winner

Đen/ Trắng/ Xanh

60H1-177.58

RLHKC2609KY 007584

Không thay đổi

KC26E

1267561

Không thay đổi

22

Honda Winner X

Đỏ/ Xanh

93P2-661.59

RLHKC3716LY 013843

Không thay đổi

KC34E1115755

Không thay đổi

23

Honda Dream

Nâu

51F5-7599

C100M-0384177

Không thay đổi

C100ME-0384177

Không thay đổi

24

Honda Wave

Đen/ Đỏ

93K1-131.23

RLHJA3116EY 130707

Không thay đổi

JA31E-0245006

Không thay đổi

25

Hunda Wave

Đen

93H9-1502

RNBWCH7UM 61000360

Không thay đổi

VUMNBYG150FMH6X300360

Không thay đổi

26

Honda C50

Xanh

17-478FN

C50-9017719

Không thay đổi

C50E-9017612

Không thay đổi

27

Viet thai CUB

Xanh

93EA-013.34

RMNGCBNN4JH 001196

Không thay đổi

VHL139FMBVT- 2101196

Không thay đổi

28

Yamaha Nouvo

Đỏ

93P1-247.79

RLCN5P110BY 405959

Không thay đổi

5P11-405964

Không thay đổi

29

Yamaha Jupiter

Xanh/ Xám

93H2-6173

RLCJ5VT205Y 103615

Không thay đổi

5VT2-103615

Không thay đổi

30

SYM Elegant

Xanh

60AH-018.54

RLGSC05MHEH 012267

Không thay đổi

VMSE1A-H012267

Không thay đổi

31

Yamaha Sirius

Đen/ Đỏ

93G1-047.68

RLCS5C630CY 667724

Không thay đổi

5C63-667780

Không thay đổi

32

Wave

Đỏ

93H9-7901

RPHWCHBUM5H 127168

Không thay đổi

RPTDS152FMH 00127168

Không thay đổi

33

Sanda Dream

Nâu

66P1-534.27

VMEPCG0022 1054937

Không thay đổi

SD054826

Không thay đổi

34

Wave

Xanh

68S9-3938

VTTDCH0A4TT 134098

Không thay đổi

VTT1P52FMH 134098

Không thay đổi

35

Yamaha Sirius

Vàng/ Đen

93L1-207.49

RLCS5C6K0EY 155626

Không thay đổi

5C6K-155638

Không thay đổi

36

Yamaha Exciter

Đen/ Trắng

93P2-117.20

RLCUG0610HY 478813

Không thay đổi

G3D4E-500481

Không thay đổi

37

Wave

Tím

81P7-3215

RRKWCH0UM7XN 03533

?...? Hàn thanh kim loại có dãy chữ số không thay đổi vào.

VTT06JL1P52FMH 003533

Không thay đổi

38

Damsan Wave

Xanh

93H2-6646

VHHDCH094UM 087302

Không thay đổi

VHHJL152FMH 00087302

Không thay đổi

39

Loncin Dream

Nâu

49S7-9118

LLCXCGLN2Y1B 04402

Không thay đổi

LCE100-C 00434302

Không thay đổi

40

Dream

Nâu

59M1-901.37

LF110-30002263

Không thay đổi

HD-30001990

Không thay đổi

41

Cavalry Dream

Nâu

93P1-8026

RRKDCG1UMAXT 04539

Không thay đổi

VTT32JL1P50FMG 004539

Không thay đổi

42

Yamaha Sirius

Đỏ

93T8-7367

RLCS5C6308Y 136084

Không thay đổi

5C63-136084

Không thay đổi

43

Honda Wave

Đen/ Trắng

93K1-080.72

RLHJC5294DY 011384

Không thay đổi

JC52E-1163542

Không thay đổi

44

Yamaha Nouvo

Vàng

83P1-016.13

RLCN5P110AY 274379

Không thay đổi

5P11-274380

Không thay đổi

45

Yamaha Sirius

Xanh/ Bạc

93P1-835.29

RLCS0S?106Y 040794

RLCS?S?106Y 04?794 Đục chồng

3S81-040794

3S31-049794 Đục chồng

46

Nagaki Wave

Trắng/ Đen

78N3-0955

RNDWCH1ND71N 25283

Không thay đổi

VDGZS152FMH-N 325283

Không thay đổi

47

Lắp ráp (Wave)

Xanh/ Đen

71F7-5647

RLHHC09066Y 313612

Không thay đổi

VAVLC152FMH 603738

Không thay đổi

48

Detech Sirius

Đen/ Đỏ

93MA-010.48

RPESCBFPELA 381678

Không thay đổi

VDEJQ139FMB- 7381678

Không thay đổi

49

(Lắp ráp) Sirius

Đen/ Đỏ

59S1-975.72

ND71N-25896

RMNDCH6MN9H002547 Mài mòn, đục mới

FMHN-325896

VHLFM152FMH-V00302547 Mài mòn, đục mới

50

Honda Wave

Xanh

93H8-6989

RLHHC09087Y 003334

Không thay đổi

HC09E-0723346

Không thay đổi

51

Honda Wave

Đen

82B1-350.88

RLHJA3112EY 172355

Không thay đổi

JA31E-0315744

Không thay đổi

52

Honda Wave

Trắng

Không có

RLHJA3901HY 562606

Không thay đổi

JA39E-0537768

Không thay đổi

53

Wave

Đen/ Xám

93P1-2877

RRHWCH8RH7A 014065

Không thay đổi

VTH152FMH- 5014065

Không thay đổi

54

Jiulong Wave

Xanh

93FA-6407

VTMWCB014CK 000595

Không thay đổi

VTMJL139FMB 000030

Không thay đổi

55

Yamaha Sirius

Đỏ/ Đen

93K1-057.02

RLCS5C640CY 955129

Không thay đổi

5C64-955144

Không thay đổi

56

Yamaha Nozza

Vàng

93K1-055.45

RLCN1DR10CY 053887

Không thay đổi

1DR1-053886

Không thay đổi

57

Yamaha Sirius

Đen/ Xám

93N3-3092

RLCS5C630AY 317978

Không thay đổi

5C63-318039

Không thay đổi

58

Yamaha Sirius

Đỏ

93T4-8578

RLCS5C6307Y 016108

Không thay đổi

5C63-016108

Không thay đổi

59

Yamaha Exciter

Đen/ Trắng

59U1-082.18

RLCE1S9407Y 015675

Không thay đổi

1S94-015675

Không thay đổi

60

Honda Lead

Đen

60B7-344.12

RLHJF24039Y 104506

Không thay đổi

JF24E-0127444

Không thay đổi

61

Lắp ráp (Wave)

Đỏ

52Y4-8996

EMN6H003366

Không có Số tự đục

VHLFM152FMH-V 203366

Không thay đổi

62

Yamaha Exciter

Đỏ/ Đen

93E1-004.76

RLCE5P710BY 055222

Không thay đổi

5P71-055223

Không thay đổi

63

Honda Blade

Đen/ Xám

93P1-716.46

RLHJA3603EY 000996

Không thay đổi

JA36E-0007274

Không thay đổi

64

Honda Wave

Xanh/ Bạc

59M1-672.18

RLHHC1211DY 299351

Không thay đổi

HC12E-5299446

Không thay đổi

65

Honda Wave

Đỏ/ Xám

61P1-3730

RLHHC12029Y 033240

Không thay đổi

HC12E-1560869

Không thay đổi

66

Honda Wave

Xám

93N2-6015

RLHJC43199Y 655960

Không thay đổi

JC43E-0699077

Không thay đổi

67

Yamaha Sirius

Đen/ Trắng

93P1-033.75

RLCS5C640AY 397744

Không thay đổi

5C64-397742

Không thay đổi

68

Honda Airblade

Đen/ Xám

59D1-251.90

RLHJF2709BY 140475

Không thay đổi

JF27E-094?539

JF27E-0948539 Mòn hư số

69

Yamaha Taurus

Đen

93P1-0560

RLCS16S208Y 001381

Không thay đổi

16S2-001398

Không thay đổi

70

SYM Attila

Đen

52S5-8022

RLGH125HD7D 020164

Không thay đổi

VMM9BF-D020164

Không thay đổi

71

Lắp ráp (Yamaha)

Đỏ/ Đen

59T1-243.25

RLCL15C20BY 012444

Không thay đổi

Không có

Không có

72

Suzuki Smash

Xám/ Đen

93H9-1334

RLSBE4DJ 070103855

Không thay đổi

E455-103855

Không thay đổi

73

Fusin Sirius

Xanh

60S6-9432

RRRZCJ3094D 730229

Không thay đổi

VDTFS152FMJ 730229

Không thay đổi


Phòng CSGT


Tin đọc nhiều