Thông báo truy tìm chủ sở hữu 104 phương tiện xe mô tô, gắn máy

Phòng CSGT- Công an tỉnh Bình Phước thông báo, ai là chủ sở hữu của 104 phương tiện gồm: 104 xe mô tô, gắn máy theo  02 danh sách sau thì liên hệ với Đội Xử lý VPHC- Phòng CSGT. Đ/c: Số 12- Trần Hưng Đạo- P. Tân Phú- TP. Đồng Xoài- tỉnh Bình Phước, để làm thủ tục nhận lại phương tiện theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có người đến nhận thì số phương tiện trên bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

THỜI GIAN THÔNG BÁO
(Từ ngày 17.05.2021 đến ngày 17.06.2021)


1. DANH SÁCH 64 XE MÔ TÔ, GẮN MÁY CÁC LOẠI

STT

NHÃN HIỆU

MÀU SƠN

BIỂN SỐ

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

1

LẮP RÁP

Đỏ

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

DH88XE-1122141

2

LẮP RÁP

Nâu

93F2-6423

KHÔNG CÓ

1P50EMG-Y0393703

3

LẮP RÁP

Xanh

93F9-4343

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

4

LẮP RÁP

Nâu

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

LC150FMG-01573149

5

LẮP RÁP

Nâu

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VMESE1-231528

6

LẮP RÁP

Hồng

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

C100ME-K8330

7

LẮP RÁP

Xanh

72F1-069.78

ĐỤC

VTTJL1P52FMH-042793

8

LẮP RÁP

Đen

49M3-1041

KHÔNG CÓ

VKVIP52FMH-H-621523

9

LẮP RÁP

Bạc

93H6-8214

KHÔNG CÓ

VLF1P52FMH-3-60240426

10

LẮP RÁP

Đỏ

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VHLFM52FMH-VB0000491

11

LẮP RÁP

Đỏ/Xanh

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VDGZS152FMH-WL-004513

12

LẮP RÁP

Bạc

71S1-1006

KHÔNG CÓ

VKVLM1P52FMHF-207161

13

LẮP RÁP

Xám

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

C50E-160017

14

LẮP RÁP

Xanh

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

C50E-5084028

15

LẮP RÁP

Nâu

93FA-1880

KHÔNG CÓ

1P39FMB-3-10013999

16

LẮP RÁP

Xanh

61T8-7022

KHÔNG CÓ

VLFHMCT100-011536

17

LẮP RÁP

Nâu

93P1-177.06

KHÔNG CÓ

VTT52JL1P50FMG-001189

18

LẮP RÁP

Xanh

81FA-7997

KHÔNG CÓ

C50E-6209692

19

LẮP RÁP

Xanh/Xám

93P1-542.40

ĐỤC

LC150FMG-00421700

20

LẮP RÁP

Nâu

76V9-2913

KHÔNG CÓ

VTTJL1P50FMG-4000011

21

LẮP RÁP

Nâu

38F6-6537

KHÔNG CÓ

LC150FMG-02087010

22

LẮP RÁP

Nâu

53R6-1809

KHÔNG CÓ

HB010725

23

LẮP RÁP

Xanh

72K4-8423

KHÔNG CÓ

VSALC152FMH-009474

24

LẮP RÁP

Xanh

61S1-0381

KHÔNG CÓ

RL11152FMH-033063

25

LẮP RÁP

Đỏ/Đen

48F5-2601

KHÔNG CÓ

VLFP052FMH-5A1D0881

26

LẮP RÁP

Xanh

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VTTJL1P52FMH-T004808

27

LẮP RÁP

Xanh

14F3-8093

KHÔNG CÓ

Đục

28

LẮP RÁP

Nâu

53S8-7923

KHÔNG CÓ

C152FMG-1-A-00093851

29

LẮP RÁP

Nâu

93F1-8466

KHÔNG CÓ

HD1P50FMH-99121863

30

LẮP RÁP

Nâu

93P1-562.19

ĐỤC

CT100E-1810185

31

LẮP RÁP

Đen

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VTT23JL1P52FMH-018665

32

LẮP RÁP

Nâu

93F8-7527

KHÔNG CÓ

V0M0100-0023704

33

LẮP RÁP

Đen

51M3-0913

KHÔNG CÓ

56038H

34

LẮP RÁP

Đen

93T9-0804

ĐỤC

VTT29TL1P52FMH-025218

35

LẮP RÁP

Xanh

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

RL8152FMH-A05183

36

LẮP RÁP

Nâu

93F3-5363

KHÔNG CÓ

1P50FMG-10073445

37

LẮP RÁP

Xanh

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

38

LẮP RÁP

Đen

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

39

LẮP RÁP

Vàng

93F7-7673

KHÔNG CÓ

RRSSV152FMH-0008751

40

LẮP RÁP

Đỏ

93F8-7972

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

41

LẮP RÁP

Đỏ/Đen

60X4-1470

KHÔNG CÓ

VHGSL152FMH-001837

42

LẮP RÁP

Xanh

62M1-5222

KHÔNG CÓ

VVNZ5160-FMG034202

43

LẮP RÁP

Trắng

93FA-4770

KHÔNG CÓ

QL139FMD-002125445

44

LẮP RÁP

Nâu

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

1P50EMG-10732234

45

LẮP RÁP

Đỏ

54X6-2825

KHÔNG CÓ

RNRHA152F-MH116829

46

LẮP RÁP

Xanh

77H1-449.25

ĐỤC

VZS150FMG-037422

47

LẮP RÁP

Vàng

79N9-5708

KHÔNG CÓ

VTLZS152FMH-00035106

48

LẮP RÁP

Xanh

93FA-2863

KHÔNG CÓ

1B-001885

49

LẮP RÁP

Xanh

72K6-5286

KHÔNG CÓ

VDP1P52F-MH801327

50

LẮP RÁP

Đen

18S2-7437

KHÔNG CÓ

1P50FMH-0362525

51

LẮP RÁP

Nâu

93F8-9690

KHÔNG CÓ

VTTJL1P50FMG-003167

52

LẮP RÁP

Đen

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

HA08E-1040154

53

LẮP RÁP

Đen

93H6-7353

KHÔNG CÓ

VPJL1P50FMH-100523

54

LẮP RÁP

Đỏ

93H4-5261

KHÔNG CÓ

VDMD100-0052760

55

LẮP RÁP

Đỏ

93F9-6582

KHÔNG CÓ

VLF1P50FMG-3-40161596

56

LẮP RÁP

Nâu

37K4-0704

KHÔNG CÓ

CT100E-1849723

57

LẮP RÁP

Đỏ

72T2-6310

KHÔNG CÓ

DES152FMH-012366

58

LẮP RÁP

Xanh

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VTLZS152FMH-00019426

59

LẮP RÁP

Đen

63F5-4836

KHÔNG CÓ

150FM-99090124

60

LẮP RÁP

Xanh

61T8-3407

KHÔNG CÓ

DM110E-0000640

61

LẮP RÁP

Xanh/Đen

93FA-024.02

ĐỤC

VTMJL139FMB-000196

62

LẮP RÁP

Nâu

93P1-520.12

KHÔNG CÓ

VZS152FMH-595008

63

LẮP RÁP

Xanh

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

VPJL1P53FMH-038607

64

LẮP RÁP

Xanh

75H6-0903

KHÔNG CÓ

KHÔNG CÓ

2. DANH SÁCH 40 XE MÔ TÔ, GẮN MÁY CÁC LOẠI

STT

NHÃN HIỆU

SỐ LOẠI (Tham khảo)

MÀU SƠN

BIỂN SỐ

TRƯỚC GIÁM ĐỊNH

SỐ KHUNG

SAU GIÁM ĐỊNH

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

SỐ MÁY

01

Lắp ráp

(Suzuki)

Đỏ

72K1-382.68

RU120U0XA-35236

Vị trí dưới yên

BF12B-TH211611

Vị trí cổ phải

 

 

Không có Vị trí:

  • Dưới yên: Là số tự đục.

 

 

Không thay đổi Cổ phải: Là số nguyên thủy.

F124-135236

Không Số tự đục

02

Dream

Nâu

93F4-4553

HI100200162082

Không thay đổi

JL150FMG-1-A 00062082

Không thay đổi

03

@Stream

Đỏ

60T2-5527

Không tìm thấy

Không tìm thấy

Không tìm thấy

Không tìm thấy

04

Yamaha

Nouvo

Đen

93T8-1191

RLCN5P1108Y 022923

Không thay đổi

5P11-022923

Không thay đổi

05

Yamaha

Jupiter

Đỏ

37D1-603.07

RLCJ5B9409Y 062256

Không thay đổi

5B94-062253

Không thay đổi

06

SYM

Elegant

Xanh

93P1-692.13

RLGSC10MHBH 001198

Không thay đổi

VMSACE-H001198

Không thay đổi

07

Wave

Xanh

67L5-4075

RMKWCH6UM5K 610255

Không thay đổi

VKV1P52FMH-H 610255

Không thay đổi

08

Yamaha

Nouvo

Đen/ trắng

63V1-2866

RLCN2B5205Y 035117

Không thay đổi

2B52-35117

Không thay đổi

09

Honda

Wave

Đỏ/ đen

59X2-446.58

RLHHC12268Y 514284

Không thay đổi

HC12E-0543260

Không thay đổi

10

Yamaha

Sirius

Đỏ/ đen

93N3-2802

RLCS5C640AY 238651

Không thay đổi

5C64-238654

Không thay đổi

11

Honda

Wave

Đen/ xám

93M1-114.08

RLHHC1201BY 646388

Không thay đổi

HC12E-3446559

Không thay đổi

12

Yamaha

Ultimo

Đen

93T3-3715