Kinh nghiệm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong đồng bào theo các tôn giáo ở huyện Bù Đăng
Là một huyện miền núi của tỉnh Bình Phước, huyện Bù Đăng tiếp giáp với các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Đồng Nai, có diện tích 1.503km2, dân số 40.617 hộ, 165.852 nhân khẩu; có 34 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 38,67% dân số, chủ yếu là các dân tộc Khơ me, S’tiêng, Tày, Nùng, Hoa, Thái, Dao… Trên địa bàn huyện có 06 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân, gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo và Hồi giáo với tổng số 71 cơ sở tôn giáo được công nhận (23 Chùa; 18 Chi hội Tin lành; 07 Giáo xứ, 21 Giáo họ; 02 Họ đạo Cao đài); 41 điểm tôn giáo hoạt động theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (29 điểm nhóm, 06 điểm chuyển đổi mục đích, 06 điểm sinh hoạt tại nhà riêng) và có 49 chức sắc, 45 tu sỹ; 384 chức việc và 55.257 tín đồ chiếm hơn 38,14% dân số toàn huyện. Bà con đồng bào các tôn giáo sống rải rác trên địa bàn huyện, trong đó có hơn 50% là bà con đồng bào DTTS.

Những năm gần đây tình hình thời tiết không thuận lợi, giá cả nông sản không ổn đinh, tình hình sâu bệnh chưa được kiểm soát triệt để nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của bà con nhân dân, nhất là số bà con đồng bào DTTS, đồng bào theo đạo, từ đó có nhiều tác động, ảnh hưởng đến công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương. Trước những yếu tố khách quan không thuận lợi, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương luôn quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn, chính vị vậy bà con nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự điều hành của chính quyền, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, vẫn còn cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện vi phạm pháp luật như: xây dựng, cơi nới, sửa chữa cơ sở sinh hoạt, thờ tự không xin phép; truyền đạo, tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, sinh hoạt không đúng nơi quy định. Một số phần tử xấu ở nước ngoài vẫn thường xuyên liên lạc móc nối, lôi kéo số chức sắc, chức việc đạo trong các tôn giáo xuất cảnh ra nước ngoài với nhiều mục đích khác nhau như du lịch, thăm thân… để tham gia vào các lớp học tập, đào tạo chức sắc, nhận sự chỉ đạo, tài trợ của các tổ chức tôn giáo nước ngoài, gây khó khăn trong công tác quản lý; một số người DTTS là tín hữu đạo Tin Lành bị lôi kéo tham gia hoạt động FULRO ngầm theo ý đồ của FULRO lưu vong; một số người DTTS là giáo dân trong đạo Công giáo tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và tổ chức phản động “Triều Đại Việt”... thời gian qua Công an huyện Bù Đăng đã chủ động phối hợp kịp thời với các đơn vị chức năng đấu tranh, bóc gở 08 đối tượng là tín đồ đạo Công Giáo, Tin Lành tham gia tổ chức phản động và tổ chức khủng bố; kịp thời phát hiện ngăn chặn, tham mưu xử lý 62 vụ việc vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong vùng DTTS nói chung, tình hình trong tôn giáo nói riêng tại địa phương.

Trong 05 năm qua lực lượng Công an luôn là nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và trong vùng đồng bào các tôn giáo nói riêng. Đặc biệt Công an - Quân sự - Ban dân vận - MTTQ huyện, xã, thị trấn đã đưa nội dung này vào chương trình thực hiện Nghị quyết liên tịch hàng năm. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương luôn luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống kinh tế, văn hoá, tinh thần của bà con đồng bào các tôn giáo. Kể từ khi Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 ra đời, cấp uỷ, chính quyền các cấp luôn luôn quan tâm sâu sát trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương. Công an các đơn vị địa phương đã là tốt công tác vận động, tranh thủ uy tín, ảnh hưởng của những chức sắc, chức việc tôn giáo vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở. Năm 2019, công an huyên đã chủ trì phối hợp với UBND xã Thọ Sơn xây dựng mô hình: “Vận động nhân dân có đạo tham gia đảm bảo ANTT” qua đó đã vận động đông đảo bà con nhân dân vùng đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo trên địa bàn chung tay xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, đảm bảo bình yên thôn xóm. Kết quả trong thời gian qua tình hình ANTT trên địa bàn huyện Bù Đăng luôn được giữ ổn định, đời sống kinh tế của bà con nhân dân ngày càng được nâng lên. Qua 5 năm triển khai thực hiện đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện, đã rút ra được một số kinh nghiệm như sau:

MỘT LÀ: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN, TÍN ĐỒ

 Trước hết các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong huyện đã quán triệt đến đảng viên, cán bộ công nhân viên, hội viên, các chức sắc, chức việc, tín đồ nắm và hiểu rõ các chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Các ngành, đoàn thể của huyện đã biên soạn những tài liệu về âm mưu, thủ đoạn hoạt động và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội một cách cụ thể, dễ hiểu có hiệu quả. 

Trong 5 năm qua đã tuyên truyền được 120 đợt có khoảng 6.696 lượt người tham dự; treo 16 băng rôn, phát trên đài truyền thanh 16 giờ. Nội dung tuyên truyền về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 111 tin, trong đó có 68 tin có giá trị, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý 62 vụ, việc xảy ra liên quan đến công tác tôn giáo, vận động quân chúng nhân dân giao nộp được hơn 500 VK-VLN-CCHT các loại. Quần chúng nhân dân  trong vùng đồng bào các tôn giáo, đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình văn hóa… đã đóng góp được hàng trăm triệu đồng để thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện, xây dụng sửa chữa nhà văn hóa, nhà tình thương các công trình công cộng phục vụ đời sống nhân dân; tham gian giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Một số cán bộ cốt cán trong vùng đồng bào các tôn giáo đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như các phong trào khác của địa phương

HAI LÀ: CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, PHÁT HUY VAI TRÒ TÍCH CỰC CỦA CHỨC SẮC, NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG TÔN GIÁO

Huyện Bù Đăng hiện có 49 chức sắc, 45 tu sỹ và 384 chức việc nhìn chung họ đều là những người có uy tín, có tầm ảnh hưởng nhất định đối với một bộ phận quần chúng có đạo tại địa phương. Trong những năm qua công tác vận động tranh thủ người có uy tín trong tôn giáo luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm; đặc biệt vào các dịp lễ, tết, ngày truyền thống cấp uỷ, chính quyền và lực lượng Công an các cấp luôn đến thăm hỏi, chúc mừng, động viên. Đặc biệt, luôn quan tâm nhắc nhở họ phối hợp, giúp đỡ chính quyền, lực lượng Công an làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con đồng bào có đạo thực hiện tốt việc chấp hành các quy đinh pháp luật của Đảng và Nhà nước tại địa phương nơi cư trú; thực hiện sống “tốt đời, đẹp đạo”; động viên bà con nhân dân trong các tôn giáo tích cực chăm lo phát triển sản suất, phát triển kinh tế gia đình, xoá bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan ..v.v. Trong 05 năm đã tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, động viên được 650 lượt chức sắc tôn giáo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tôn giáo; tặng 650 phần quà để động viên.

Tính đến nay số chức sắc, người có uy tín trong tôn giao tham gia Hội đồng nhân dân, UBMTTQ, và các tổ chức thành viên UBMTTQ các cấp trên địa bàn huyện là 27 người.

BA LÀ: CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ

Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của hệ thống chính trị cơ sở; thực thi nghiêm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Đối với công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, UBND huyện có phân công 1 cán bộ chuyên trách công tác tại Phòng Nội vụ trực tiếp tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn đều bố trí 01 cán bộ bán chuyện trách thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo tại địa phương. Thời gian qua công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vục tôn giáo ở địa phương được tổ chức thực hiện nghiêm túc, cán bộ đựơc giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình hình, vụ việc tạo điểm nóng về ANTT liên quan đến tôn giáo xảy ra trên địa bàn.

Kết quả công tác nắm tình hình ANTT trên lĩnh vực tôn giáo; giải quyết các nguyện vọng chính đáng của quần chúng tin đồ đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Hàng năm UBND huyện, UBND các xã thị trấn đều tổ chức hướng dẫn các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đăng kí chương trình, nội dung hoạt động trong năm; vào các dịp lễ trọng của các tôn giáo các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đều đến thăm hỏi chúc mừng dặn dò các chức sắc, chức việc trong tôn giáo nhắc nhở bà con đồng bào theo đạo chấp hành pháp luật. Trong 5 năm đã tiếp nhận 350 lượt đăng ký các chương trình hoạt động hàng năm và các hoạt động khác cho các cơ sở tôn giáo; tiếp nhận thuận 37 tờ trình về việc nâng cấp sửa chữa cơ sở thờ tự theo quy định.

BỐN LÀ: CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA LỰC LƯỢNG CÔNG AN VỚI BAN DÂN VẬN, MTTQ VÀ CÁC BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CÁC CẤP

Việc tổ chức thực hiện các ký kết liên tịch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các cuộc vận động như: “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua được toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện chung tay thực hiện. Kết quả thực hiện tiêu chí số 19 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Kết quả xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”… được thực hiện nghiêm túc: Đến nay huyện Bù Đăng đã có 96/123 khu dân cư, 29.020 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 03 xã về đích trong chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM). Trong năm 2019 tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng NTM, UBND huyện tiếp tục đưa xã Bom Bo về đích NTM nâng tổng số xã NTM trên địa bàn huyện là 04/15 xã. Đạt chuẩn về tiêu chí số 19 trong chương trình xây dựng NTM, năm 2018 có 16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn. Kết quả phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn văn hóa”, “Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường văn hóa”, năm 2018 có 106/112 khu dân cư, 72/72 cơ quan, 98 doanh nghiệp, 68/68 trường đạt chuẩn văn hóa.Công an huyện Bù Đăng ký kết nghĩa với Cán bộ và nhân dân thôn 1, xã Thống Nhất về công tác đảm bảo ANTT

NĂM LÀ: CÔNG TÁC XÂY DỰNG, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO CÁC TÔN GIÁO

5 năm qua trên địa bàn huyện Bù Đăng, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào các tôn giáo đã được xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả đó là các mô hình: “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu hoạt động hoặc có nhưng phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”; Mô hình “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT”; Mô hình “Tổ tự quản về ANTT”. Đặc biệt trong năm 2018 vừa qua, Công an huyện Bù Đăng đã chỉ đạo, đôn đốc Công an các xã, thị trấn triển khai xây dựng 18 mô hình mới gồm: 6 mô hình Camera an ninh tại các xã, thị trấn: Đức Phong, Phú Sơn, Bom Bo, Đắk Nhau, Phước Sơn, Đường 10; 12 mô hình về: Thông tin truyên truyền, phòng chống tội phạm qua tin nhắn; Mô hình thông tin từ nghề mưu sinh; Mô hình đồng tâm hiệp lực; Mô hình tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân vùng đồng bào có đạo tham gia bảo vệ ANTQ; Mô hình khu dân cư không có tội phạm về ma tuý; Mô hình thôn không có tội phạm ma tuý; Mô hình tổ tuyên truyền pháp luật về TTATGT; Mô hình khu dân cư không tàng trữ VK-VLN-CCHT; Mô hình nhân dân tự quản: Mô hình kết nối an ninh; Mô hình Chốt ANTT... Qua đó đã góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương. Toàn huyện đã xây dựng được 632 tổ ANND, hoạt động của tổ ANND thời gian qua đã góp phần đáng kể vào công cuộc giữ gìn ANTT ở địa phương. 

HỮU THUẬN
Tin mới
Video tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 740
  • Trong tuần: 24 072
  • Tất cả: 4272607
 

2014 @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Giấy phép số: 04/GP-STTTT ngày 26/12/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 0271.3879434 | Fax: 0271.3870196 | Email: conganbinhphuoc@gmail.com
Địa chỉ: số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Ghi rõ nguồn "Công an tỉnh Bình Phước hoặc http://conganbinhphuoc.gov.vn khi trích dẫn thông tin từ website này